• +385 98 335 462
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

       U prošlu subotu smo počeli s radovima na uređenju našeg poslovnog prostora u Zagrebačkoj 12. Ekipa u sastavu Komljen, Bulić, Landeka, Grbac, Damjanović i Bićanić, udarnički se prihvatila bravarski, električarski i piturski radova kojima i nisu baš svi vični. Ipak napravili su puno posla, ali ostalo je još dosta radova koje treba napraviti prije nego se prostor očisti i privede namjeni. Ovaj vikend zbog toga planiramo nastavak radova te trebamo po 4-5 dobrovoljaca za subotu i nedjelju.
      Molim sve članove Udruge koji su voljni pomoći da jave na telefon 098 9840 706, tajniku Darku Važanskom koji dan im više odgovara, kako bi složili dvije radne grupe. Preostali su uglavnom radovi na čišćenju te gletanju i krečenju zidova. Iako je vikend ne sumnjam i vaš veliki odziv kako bi mogli privesti kraju radove oko uređivanja prostora. 

Kako je bilo prošle subote možete pogledati ovdje.


 

     Posebno mi je zadovoljstvo što Vas mogu obavijestiti da je naša Udruga od grada Pule napokon dobila vlastiti poslovni prostor u kojem će biti stalno sjedište Udruge i u kojem će se moći obavljati većina naših aktivnosti.
     Prostor se nalazi u Zagrebačkoj 12, Pula (bivše Borovo), površine je 142 m², u dosta dobrom je stanju ali su potrebni manji građevinski radovi i krečenje kako bi se mogao opremiti i privesti svrsi.
     U skladu s našim projektom u dijelu prostora bit će izložena pčelarska oprema koju smo nabavili ali želimo prikupiti što više stare opreme kako bi napravili stalni izložbeni postav, stoga Vas molim ako imate stare pčelarske opreme i alata koje ne koristite da donirate Udruzi. 

Nikola Bićanić


logo

      Dana 12. travnja 2019. godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli održana je izborna Skupština Udruge pčelara Pula. Nakon što  su formirana radna tijela Skupštine te  je usvojeno Izvješće o radu za proteklu godinu i  usvojen Plan rada za 2019. godinu, Skupština je jednoglasno izabrala dosadašnje vodstvo Udruge da vodi Udrugu naredne 4 godine.
    Za predsjednika Udruge je ponovo izabran Nikola Bićanić, dopredsjednik je Miro Bulić, tajnik Darko Važanski a članovi Upravnog odbora su Aleksandar Kostić, Bogdan Komparić, Nediljko Landeka, Veljko Grbac i Mladen Štoković. U Nadzorni odbor izabrani su Vedran Aničić, Sandro Dujmović i Marjan Lukež.

Nakon Skupštine nastavljeno je druženje uz već tradicionalnu pčelarsku večeru.

     


Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019)  rokovi su sljedeći: 

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
a) 35.000 kuna za pčelare koji imaju od 30-80 košnica,
b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju od 81-200 košnica i
c) 75.000 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.
- pčelari koji imaju evidentirano u Evidenciji pčelara i pčelinjaka manje od 30 košnica NEMOGU  sudjelovati u ovoj mjeri

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Kontrola i suzbijanje varooze, princip provedbe mjere isti je kao i lani.

20.4.2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru: − Tehnička pomoć pčelarima
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,
b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,
c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,
d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,
e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,
f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna,
U popisu opreme i pomagala koja za koju je moguće ostvariti povrat sredstava (oznaka ***) tri zvjezdice označava opremu za koju je potrebno uz zahtjev priložiti i tehničke karakteristike kupljenog proizvoda.

– 31. 5. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za podmjeru edukacija pčelara. 
- udruge, županijski savezi i HPS za organizaciju stručnih predavanja mogu ostvariti povrat maksimalno do 90% prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:
– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:
a) registriranoj udruzi pčelara, 5.000,00 kuna,
b) županijskom savezu pčelara, 10.000,00 kuna,
c) HPS-u, 50.000,00 kuna.

− 15. 7. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
− Kontrola kvalitete meda
Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 90% od neto iznosa računa za obavljenu analizu meda po jednom uzorku.
Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500,00 kn po uzorku, pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda u okviru jedne pčelarske godine.
Za mjeru Kontrola kvalitete meda uz popunjen originalni zahtjev i kopiju računa s oznakom „NPP 2019” potrebno je priložiti i nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati rezultate obavljenih ispitivanja. 

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.
- Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja treba dostaviti i KOPIJU RAČUNA, a prije nego što račun kopirate na originalnom računu kemijskom olovkom trebate napisati „NPP 2019”, tek ga potom treba kopirati, kopija pritom mora biti jasno čitljiva.Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara.
- Svi podnositelji zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i originalni račun pet godina za slučaj da Agencija za plaćanja zatraži kontrolu.
- U slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, te u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju, to jest izvršenoj transakciji! Računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.
- Podnositelj zahtjeva ne smije pribavljati ponude/predračune/račune od ponuditelja roba, radova i/ili usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima.
- U slučaju da su računi pisani na jeziku koji nije hrvatski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i prijevod navedenih dokumenata ovjeren kod sudskog tumača.
- Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti i presliku važečeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenoga za podnošenje za pojedinu mjeru smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

Korisnici mjera Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva i Tehnička pomoć pčelarima dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI i čuvati ga pet godina.

Popis opreme je u prilogu Pravilnika .

Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

OPG nije uvijet za ostvarivanje prava na potpore iz NPP-a.

Zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti neposredno Agenciji za plaćanja ili slati poštom preporučeno s povratnicom na adresu: 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 ZAGREB


Pravilnik i obrasce svakako potražite i pročitajte na: 
www.pcela.hr i https://www.apprrr.hr/pcelarstvo 

U slučaju nejasnoća obratite se djelatnicima APPRRRA putem telefona ili elektronskom poštom:                                                       
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 01/6002-887
    01/6002-775
    01/6002-777
    01/6002-754
    01/6002-765


Pčela radilica u pašnoj sezoni živi između 30-45 dana. Matica može živjeti ii do sedam godina a dnevno izleže jajašaca do tri svoje težine